KREŠTĖS ŽMONA PUTOS IR SEKSO ŠUNYS, JUMS PATINKA ŠI KALĖ